labuť, -tě ž. (mn. 1., 4. -ě, 3. -ím, 6. -ích, 7. -ěmi) 1. velký, huse příbuzný pták s nápadně dlouhým prohnutým krkem a zprav. s bílým (řidč. černým) peřím: l-ě na jezírku v parku; nesla se (vznešeně) jako l.; mít šíji jako l. štíhlou, ladnou; přen. bás. a kniž. avonská l. Shakespeare; zool. rod Cygnus: l. velká; l. černá 2. nář. leknín (Rais) 3. hvězd. L. jm. jednoho ze souhvězdí severní oblohy; zdrob. k 1 labuťka v. t., labutěnka v. t., expr. labutička, labutinka, -y ž.