lantfrýd, landfrýd, -u m. (6. j. -u) (z něm.) hist. (ve středověku) vyhlášení pokoje a řádu v zemi, kraji ap.; zemský mír: zavázat se k l-u; obnovení l-u; lantfrýdní, landfrýdní příd.: l. spolek