ledvina, -y ž. anat. (u savců) párová žláza vejčitého tvaru (na jedné straně mírně vyhloubená, uložená po stranách bederní páteře) vyměšující moč: med. zánět ledvin nefritis; kuch. telecí l. zadní část telecího hřbetu s ledvinou; zdrob. ledvinka v. t.