lepek, -pku m. chem. rostlinná bílkovina vyskytující se v pšenici; gluten