licence, -e ž. (z lat.) 1. práv., obch. povolení k určité činnosti; oprávnění: l. živnostenská právo k určitým živnostenským výkonům; patentová l. povolení využitkovat patenty; zbrojní l. povolení držet zbraň; výrobní l.; dovozní l.; přenesení, převod l.; divadelní l.; liter. básnická l. volnost, možnost odchýlit se od jazykové normy 2. řidč. licenciát, -u; licenční příd.: práv. l. právo; l. zboží; l. výroba; l. daň; – l. zkoušky; přísl. licenčně: vyrábět l. v licenci