lid, -u m. (6. j. -u) 1. široké pracující vrstvy společnosti; (v třídní předsocialistické společnosti) nevládnoucí, porobené třídy společnosti: pracující l.; vůle lidu; l. je jediným zdrojem veškeré moci ve státě (Ústava); budovatelské úsilí našeho lidu; československý l.; v provoláních: lide český!; – vesnický l.; poddaný l. 2. lidé: zástupy, proudy lidu; lid se sbíhá