lilie, -e ž. (z lat. driv. orient.) 1. vysoká rostlina s úzkými listy a s velkými bělostnými, silně vonnými zvonkovitými květy; lilie bělostná (bot.); bílá, čistá, něžná jako l.; nevinná jako l.; vypadala jako zlomená l. sklesle; vodní l. leknín 2. bot. rod Lilium: l. bělostná; l. zlatohlávek 3. heraldické znamení, znak v podobě stylizovaného liliového květu: bourbonská l.; skautská l. 4. zahr. etiopská l. kolokázie; liliový příd.: l. květ; přen. bílý n. štíhlý jako lilie: l-é čelo; l-é paže; přísl. liliově: l. bílý, čistý