listen, -u m. (6. j. -u) bot. listový útvar, z jehož úžlabí vyrůstají květy; braktea