litera, -y ž. (z lat.) 1. písmeno: učit se l-ám, sázet a odlévat l-y; l-y švabachu; splnit něco do poslední l-y zcela, úplně *2. písmo: knížka psaná pěknou l-ou (Jir.) 3. doslovné znění: l. zákona; ustrnout na l-ře; držet se ducha nařízení, nikoli l-y; ubíjet ducha l-ou, l-mi; odporovat duchu i l-ře; l. zabíjí, duch oživuje; zdrob. k 1 literka, -y ž.: lístek potištěný černými l-mi