litr, -u m. (z fr. driv. řec.) 1. jednotka duté míry rovnající se 1 dm3 (zn. l): hektolitr má sto litrů; l. mléka, piva, vína; l. malin, ostružin, borůvek 2. litrová nádoba: pít z půllitru i z litru; expr. zdrob. litřík, -u (6. j. -u, 6. mn. -cích), litříček, -čku (6. mn. -čcích, -čkách) m.; litrový příd.: l. hrnek, džbánek; l-á láhev