lokativ [-tý-], -u m. (6. j. -u) (z lat.) jaz. (v mluvnici někt. jazyků) pád vyjadřující místní vztahy na otázku kde; lokativní [-ty- i -tý-] příd.: l. tvar