médium I [-dy-], -ia s. (z lat.) 1. zprostředkující osoba při tzv. parapsychologických, spiritistických úkazech: citlivé m. 2. kniž. zprostředkující prostředí, zprostředkující činitel, prostřednictví: zvukové vlny se přenášejí vzduchem n. jiným médiem; básník tvoří médiem své duše; tech. prostředí, výplň prostoru, látka, v kt. je předmět uložen 3. sport. poloměkký lyžařský vosk; médijní příd. k 1: m. schopnost; m. jevy, kresby; přísl. médijně; mediální v. t.