médium II [-dy-], -ia s. (z lat.) jaz. (v někt. starých jazycích indoevropských) slovesný rod (genus) vyjadřující v základě děj, který koná podmět ve svém zájmu; mediální v. t.