masa (dř. ps. též massa), -y ž. (z lat.) 1. hmota jako materiál, surovina: loutky vyrobené z barevné masy; m. těsta kynula v díži; cukrovinky z čokoládové masy; hektografická m.; skelná, keramická m. 2. velký shluk hmoty: m. hor na obzoru; masy bílého zdiva; beztvárná m. 3. velké množství lidí, velké množství něčeho vůbec; dav, zástup: m. kupujících před obchodem; masy vojáků odjíždějí; masa pracujících pochodovala ulicemi; mouchy se objevovaly v masách 4. masy široké vrstvy lidu, lid: široké masy; historická úloha mas; lidové, dělnické masy; miliónové masy; mobilizovat, revolucionovat masy 5. zast. práv. podstata: m. konkursní; m. majetková