mat II, -u m. (6. j. -u) (z arab.) šach. zakončení šachové hry, postavení krále, v němž je král ohrožen a nemůže ohrožení zabránit: dát, dostat m.; m. věží; šach m. šach, kt. zároveň znamená mat; přen. dát někomu m. zdolat ho; matový příd.: m-é postavení, přen. bezvýchodné, beznadějné