matematik [-ty-], -a m. (mn. 1. -kové, -ci, 6. -cích) (matematička, -y ž.) (z řec.) 1. učitel n. vysokoškolský student matematiky, odborník v matematice vůbec; člověk s nadáním pro matematiku *2. člověk přesně uvažující, přesně kombinující (Šmil., Dyk)