materialismus [-iz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) 1. zdůrazňování hmotné stránky věcí: m. v chování a jednání; odsuzovat prospěchářský m. hmotařství; ped. didaktický m. přílišný důraz na mnohost učiva 2. filos. směr vycházející z toho, že svět je hmotné podstaty, existuje nezávisle na našem vědomí, že hmota je prvotní a vědomí druhotné (op. idealismus); dialektický m. věda o nejobecnějších zákonitostech vývoje přírody, společnosti a poznání; historický m. věda o obecných zákonitostech vývoje společnosti; vulgární m. filos. směr (zejm. 19. stol.), kt. vykládá společenské zákonitosti a myšlení analogiemi podle nižších forem pohybu hmoty; mechanický m. filos. směr (zejm. 18. stol.), kt. vykládá svět na základě mechanického pohybu hmoty