medicína [-dy-], -y ž. (z lat.) 1. (zast. lid. meducína, Rais) ob. lék: užívat m-u proti kašli; lahvičky od m-y; to je hořká m., přen. trpká zkušenost, trest vedoucí k nápravě 2. lékařství: studovat m-u; expr. zdrob. k 1 medicínka, -y ž.