medvěd, -a m. 1. velká šelma s hustým kožichem: huňatý, zarostlý, nemotorný m.; chodí, bručí jako m.; zool. rod Ursus, Thalarctos aj.: m. hnědý; m. lední 2. expr. nevrlý, bručivý n. neobratný, neohrabaný člověk: kolegové ho považovali za starého m-a; tak hezké děvče a vezme si takového m-a; tancovat jako m. neohrabaně 3. hvězd. Malý m., Velký m. souhvězdí severní oblohy; Malý vůz, Velký vůz 4. český lid. tanec s proměnlivým taktem (dvoudobým a trojdobým); zdrob. medvídek v. t.