menšina, -y ž. 1. menší část z něj. celku, zvl. menší část z celkového počtu osob nějak seskupených; minorita (op. většina): s návrhem souhlasila jen m. z přítomných; obdržet při volbách m-u hlasů; parlamentní m.; být, zůstat, octnout se v m-ě být přehlasován, přen. být odmítnut, nepochodit 2. (národnostní) m. národnost ve státě početně slabší, jejíž mateřštinou není jazyk státní: česká m. ve Vídni