metoda (dř. ps. též methoda), -y ž. (z řec.) 1. vědecký postup umožňující získávání poznatků: analytická, syntetická m.; experimentální, srovnávací m. 2. způsob něj. účelného jednání, něj. činnosti vůbec (zprav. promyšlený, utříděný); postup: nové léčebné m-y; m-y třídního boje; vyučovací, výchovná m.; induktivní, deduktivní m.; pracovní m.; moderní těžební m-y; primitivní m-y hospodaření; fašistická m. zastrašování; expr. zdrob. metodička, -y ž.