mezioborový příd. jsoucí, uskutečňovaný mezi obory (vědními, technickými ap.): m-é vztahy; m-é plánování; m. tým složený z pracovníků růz. oborů