mikro- (z řec.) první část složených slov spojující část druhou s významem řec. slova mikros malý, a to 1. jako s její vlastností (mikrokosmos malý svět) 2. jako s jejím předmětem (mikroanalýza analýza malého množství látky) 3. v názvech jednotek míry k označení milióntého dílu měrové jednotky základní (mikrovolt milióntina voltu); (op. makro-) Pozn. Tvoření složenin s mikro- je velmi hojné, proto je uvádíme jen ve výběru