mikroorganismus [-nyz-], -mu m. biol. nejmenší, jen mikroskopem viditelný organismus; mikrob: rozklad látek m-y; choroby způsobené m-y; mikroorganický příd.: m. škůdce