miniatura [-ny-úra], -y ž. (z it. driv. lat.) 1. malba, kresba drobných rozměrů; drobnomalba, drobnokresba: středověký rukopis zdobený skvostnými m-mi; m-y na slonové kosti; malíři m-ur; přen. drobné umělecké dílo vůbec: mistři klavírních m-ur; m. známého romanopisce drobná povídka 2. zmenšená, zdrobnělá podoba; zdrobnělina, zmenšenina: loutky, pokus o m-u živých herců; synek je živá m. svého otce; slavné sousoší v m-ře ve zmenšeném n. v malém měřítku; zdrob. miniaturka, -y ž.; miniaturový příd. obsahující miniatury; provedený drobnomalbou: m-é knihy; – m-é podobizny