minimum [-ny-], -ima s. (z lat.) nejmenší množství, hodnota, míra, částka n. číslo (op. maximum): omezovat, zmenšovat redukovat, stlačovat výdaje na m.; m. zmetků při výrobě; osvojit si odborné technické m. nezbytně nutné vědomosti; existenční m. důchod naprosto nutný k uhájení živobytí; práv. nezabavitelné m. (při exekuci); mat. nejmenší hodnota; škol. zkouška z kandidátského m-a