mládenec, -nce m. (5. j. -nče) 1. dospívající jinoch, mladík: z hocha se stal pěkný m. 2. nejč. ve spoj. starý m. neženatý, často nemladý muž: zůstal navždy m-em; zvyky starého m-e 3. expr. hoch, chlapec, muž (vůbec): pojďte, m-ci, sedněte si! 4. hoch n. jinoch, kt. doprovází družičku o svatbě n. o pohřbu: v průvodě šly družičky a m-ci †5. pomocník, příručí; adjunkt: učitelský, kupecký m., myslivecký m.; expr. zdrob. mládeneček, -čka m. (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích)