mléko (ob. mlíko), -a s. (6. j. -ku, -ce) 1. bělavá kapalina vylučovaná z (mléčných) žláz samic savců, určená pro výživu potomstva: pít m. z matčina prsu; mateřské m.; mláďata se zprvu živí jen mlékem 2. tekutina získávaná od dojného dobytka a sloužící jako důležitá denní poživatina: kravské, kozí, kobylí, ovčí m.; odstředěné, kondenzované, sušené m.; m. egalizované; m. pasterované; m. sladké, kyselé, acidofilní; m. syrové, svařené; m. se srazilo; živit se mlékem a sýrem; vlasy i brada jako m. bílé (Jir.); zuby jako m. (Svět.); když jako m. vzkvete sad (Slád.); ob. ještě mu teče m. po bradě je příliš mlád a nezkušený; být krev a mlíko zdravý, svěží 3. něco připomínajícího mléko, hlavně bílou barvou: sójové m. z rozemletých bobů sóje žluté; kokosové m. sladká bělavá tekutina v dutině nezralého kokosového ořechu; zbož. liliové m. kosmetický přípravek; lékár. mandlové m. emulze rozetřených sladkých mandlí ve vodě; tech. vápenné (cementové, sádrové) m. směs vápna (cementu, sádry) s vodou; bot. (rostlinné) m. emulze růz. látek, zprav. bílá, prýštící z někt. rostlin (např. z pryšce, smetanky) při porušení pletiva; kaučukové m. latex; expr. zdrob. mlíčko, mléčko, -a s.