mnohoúhelný, řidč. mnohoúhlý příd.: m. půdorys; mnohoúhelník, -u, -a m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) geom. část roviny omezená několika stranami; polygon; mnohoúhelníkový příd.: m-á apsida