mocnina, -y ž. mat. součin sobě rovných činitelů, jejichž počet udává mocnitel; potence: třetí m. čísla 5 (ps. 53)