molekula, -y (zř. a zast. molekule, -e) ž. (z fr. driv. lat. zákl.) chem., fyz. nejmenší částice, která má ještě všechny vlastnosti látky, složená z atomů vzájemně vázaných: m. vody; m. benzenu; molekulární příd.: m. teorie; m. váha molekulová; m. destilace destilace ve vysokém vakuu; molekulový příd.: m-á váha vyjádřená pro molekulu dané látky součtem vah jejích atomů vzhledem k váze atomu kyslíku