moment, -u m. (6. j. -ě, -u) (z lat.) 1. krátký časový interval: okamžik, chvilka, chvíle: v tom, v daném, v rozhodujícím, v posledním m-ě; často hovor. přijdu za m.; m.!, m., prosím! počkejte okamžik, za okamžik to bude; fot. velmi krátká expozice 2. kniž. okolnost, činitel, hledisko: m-y sociální, revoluční, osobní; důležitý m.; fyz. veličina charakterizující účinek sil působících podél jejich spojnice: m. síly; m. setrvačnosti těles; (tech.) krouticí m.; točivý m.; expr. zdrob. momentík, -u (6. j. -u, 6. mn. -cích), momentíček, -čku (6. mn. -čcích, -čkách) m. hovor.: počkejte m.!; momentový v. t.