monarcha, -y m. (6. mn. -ších) (z řec.) osoba stojící v čele monarchie; mocnář; panovník