multi- [-ty-] (z lat.) první část složených slov spojující část druhou s významem lat. slova multum mnoho, a to 1. jako s její okolností (multilaterální mající mnoho stran, multiplikovati mnohokrát rozhojňovat) 2. jako s její vlastností (multimilionář mnohonásobný milionář)