munice [-ny-], -e ž. (z lat.) střelivo: vozy, loď, vlak s m-í; výroba zbraní a m.; zásoby m.; mít nedostatek, dost m.; přen. žert. kluci si připravují zásobu m. ze sněhu sněhových koulí; voj. souhrnný název pro náboje střelných zbraní a pro výbušné prostředky (granáty, pumy ap.); muniční příd.: m. vůz, továrna, sklad; m. dělnictvo