mus, -u m. (6. j. -u) (z něm. zákl.) ob. donucení, nutnost, povinnost: dělat něco z m-u; to je m. to se musí udělat