museum [-ze-], muzeum, -ea s. (z lat.) ústav shromažďující, uchovávající a trvale vystavující sbírky předmětů jistého druhu: m. národopisné, technické, uměleckoprůmyslové, poštovní, kriminální; m. městské, krajské; Národní museum; M. V. I. Lenina; přen. jakákoli sbírka, snůška něčeho: měl doma celé m. dýmek; jeho dům je hotové m.; musejní, muzejní příd.: m. pracovník; m. materiál; zool. rušník m.; přísl. musejně, muzejně: m. vzácný předmět