někdo zájm. neurč. (skloňuje se jako kdo) osoba, na jejímž určení nezáleží a jež je libovolná, neznámá, n. osoba známá, kt. je však blíže neurčena; některý, nějaký člověk: ty nebo n. jiný; byl to n. jiný; copak to někdy n. slyšel?; n. z vás to udělal; n. poctivý nalezenou peněženku vrátil; jak to může někoho zajímat; hovor. expr. význačná, vynikající osoba: já nestudoval, a přece jsem n. (Poláč.); u mne to trvá dlouho, než uznám někoho za někoho (Ner.)