nadšený příd. (pro něco n. někoho) zanícený, horující, entuziastický: n-á mládež; n. ctitel; n. obdiv, souhlas; n-á chvála; přísl. nadšeně: n. tleskat; n. pracovat; n. souhlasit; podst. nadšenost, -i ž.; v. též nadchnouti se