napětí, s. 1. vzrušení, kterým je doprovázeno napjaté očekávání: naslouchat něčemu s n-m; čekat s n-m na výsledek zkoušky; est. n. (mezi složkami) uměleckého díla základ jeho est. působivosti spočívající ve vztahu jeho jednotlivých složek 2. úsilí, vypětí: ohromné n. sil; nervové n.; fyz. mechanické n. síla působící na jednotku plochy; vnitřní n. vnitřní pnutí (tech.); povrchové n. kapaliny; n. plynu, páry tlak; n. materiálu, lana, nosníku (tech.); elektr. elektrické n. rozdíl elektrických potenciálů; malé, nízké, vysoké n. 3. stav hrozícího střetnutí; rozpor(y), rozepře: n. mezi dělníky a kapitalistickými podnikateli; n. mezi spolupracovníky; zmírňování mezinárodního n.