navzájem přísl. jeden druhému n. jeden druhého; vzájemně, obapolně, vespolek: pomáhat si n.; utěšovat se n.; odcizili se n.