ne záp. částice 1. popírá obsah věty v záp. odpovědi n. obsah předchozí věty ve vylučovacím souvětí; nikoli: máš hlad? Ne; byla doma? Ne; půjdeš s námi? Proč ne? (A co by ne?); trefíš tam? Aby ne; mám ho probudit nebo ne?; dopis přijde včas, a kdyby ne, také se nic nestane; neříká ani ano ani ne; už jsem přečetl tu knihu. To snad ne; i ba ne, ne ne, nene, ne a ne zesiluje zápor: tobě se vždy všechno podaří. Ba ne; do města máte asi velmi blízko. I ba ne; nechceš peníze? Ne ne; zvali jsme ho mnohokrát, aby přišel, ale on ne a ne; ne a ne ho dohonit 2. ne a ne, nikdy ne ap. opakuje a zesiluje zápor předchozí: taxi jsem nemohl sehnat, ne a ne; to se už nevrátí, nikdy ne; nikdy již nevrátí se na moře, za živého boha ne (Maj.) 3. ve spoj. ne aby, ne aby ne- vyjadřuje zesílený zápor: ne abys přišel pozdě; ne abys nepřišel; pan pomocník ne aby si polevil (Rais); ve spoj. ne-li popřením obsahu podmínečně kladeného opravuje n. doplňuje předcházející větu: stálo to sto korun, ne-li víc; co má sedlák za našich zlých časů, ne-li kus dobrého jména? (Šmil.); ve spoj. ne že by popírá obsah věty a zároveň nějak zmírňuje, omlouvá ap. obsah další věty odporovací: ne že bych se bál, ale neudělám to; ne že bych neměl rád své rodiče, ale dostanu se tam zřídka; ne že by to bylo nutné, ale bylo by dobře, kdybys tam zajel 4. popírá část věty n. jednotlivá slova: sotva ten jazyk že jsme si zachovali, a to ještě ne všichni a ne čistě (Havl.); ne už dítě, ne ještě muž; ne podvod, pouhá jenom lest (Sab.); vše se srovná, i když ne hned; kde jinde ho najdu, jestliže ne tady; v chladnu, div ne v mrazu; tvrdil to ne bez příčiny; ne právě zdařilý pokus; ne deset, ale sto příkladů mohu uvést; vrátil se ani ne za hodinu; nepřišel pozdě, ale příliš brzy také ne 5. ve spojení se záporem věty n. její části dává význam mírně n. zesíleně kladný: vedl si ne neobratně (Jir.); ne neprávem se říká 6. zesiluje platnost předchozí věty tím, že odmítá připustit možnost jejího popírání (spojeno se zvl. intonací): půjdeš s námi, ne?; je to krásné počasí, že ne?; půjdeš nebo ne?; je to hloupé neštěstí, to moje, že ne? (Ner.); je to divné, ne? 7. expr. v platnosti citosl. vyjadřuje podiv, překvapení: ne, to je krása; ne, to bych nikdy nečekal; ne, co ty všecko umíš; no ne, jak tady člověka vítají; no ne, to jste mě velmi překvapili