neonacismus [-iz-], -mu m. nacismus obnovovaný v Německé spolkové republice po 2. světové válce; novonacismus; neonacista, -y m. (1. mn. -é) stoupenec neonacismu; neonacistický [-ty-] příd.: n-é hnutí