neuvěřitelný příd. tak neobyčejný, že tomu ani nelze uvěřit: n-á zpráva; nejneuvěřitelnější pověsti; poměry přímo n-é; n-é strádání; je to téměř n-é; zdá se to n-é; přísl. neuvěřitelně: n. krátká doba; zní to n.; n. krásný; podst. neuvěřitelnost, -i ž.