nevěřící příd. takový, kt. nevěří, nedůvěřuje, pochybuje; nedůvěřivý: n. úsměv; n. pohled; – n. osvícenec; ust. spoj. n. Tomáš; zpodst. nevěřící, -ho m. (nevěřící, ž.) nevěrec, bezvěrec, ateista; pohan; nekřesťan: polemiky s n-mi; misie mezi n-mi; – křížové výpravy měly vysvobodit Jeruzalém z rukou n-ch muslimů