nevratný příd. kniž. odb. takový, kt. se nevrací, kt. není vracen: n-é obaly zboží; chem. n-á reakce ireverzibilní; fyz. n. děj při kt. se žádné z těles jím dotčených nevrací úplně do pův. stavu; podst. nevratnost, -i ž. kniž., odb. ireverzibilita