nosič, -e m. (živ.) (nosička, -y ž.) kdo se zaměstnává nošením zavazadel; kdo někoho, něco nosí: n. zavazadel; nádražní n.; – n. raněných; n. bacilů bacilonosič; nosič, -e m. (neživ.) předmět, kt. něco drží, nese n. přenáší: n. zavazadel (na kole, na motocyklu); anat. první krční obratel, atlas; stav. ocelový nosník