nuda, -y ž. pocit neuspokojení z nedostatku činnosti, zábavy ap., dlouhá chvíle: zívat nudou; být trápen nudou; dělat něco z nudy