nula, -y ž. (z it. driv. lat.) 1. číslice 0, číselná značka pro žádnou jednotku, pro nic: napsat nulu; teplota 20° nad nulou bodem mrazu 2. čísl. označuje počet žádných jednotek; nic: dvě bez dvou je n.; vyhráli 2: 0 (dvě nula); výsledek (jednání) se rovnal nule; n. od nuly pojde z ničeho nic není; bez náležitých předpokladů se nic nedokáže 3. kdo n. co nic neznamená, člověk bezvýznamný, nicotný; nikdo, nic: co jsi? N.; společenská n.; jeho vliv je n. žádný; zdrob. nulka v. t.