o I, čast. ó (někdy ps. oó, oóó, óóó ap.) citosl. (odděluje se často čárkou) vyjadřuje nejrozmanitější osobní pocity, zvl. podiv, překvapení, radost, bolest, lítost, strach, hrůzu, odpor; oh: ó, to je krása!; ó to bolí!; ó já nešťastná, co budu dělat!; ó tos neměl dělat!; ó je, o jej!; ó hrůza!; o ne, nechci!